หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
March 27, 2010
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  การรับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอกและระดับปริญญาเอก
การรับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอกและระดับปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2553 ระยะเวลาการสมัคร 2 พฤศจิกายน  - 21 ธันวาคม  พ.ศ. 2552

 

รายละเอียดทุน

 

  ระยะเวลาการให้ทุนในแต่ละระดับ ผู้ที่กำลังศึกษา ป.โท ปีที่ 1 ปีการศึกษา
2552
ผู้เริ่มศึกษา ป.โท ปีการศึกษา 2553 ผู้จบ ป.โทที่เริ่มศึกษา ป.เอกปีการศึกษา
2553
ผู้จบ ป.ตรีที่เริ่มศึกษา 
ป.เอกปีการศึกษา 2553
1 ทุนปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี) 1 ปี 2 ปี    
2 ทุนปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปี) 3 ปี 3 ปี 3 ปี 5 ปี
  รวมระยะเวลาที่ให้ทุน 4 ปี 5 ปี 3 ปี 5 ปี
  จำนวนทุนที่ให้ 270 ทุน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ติดต่อออฟฟิศภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (053-873544-5)

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th