หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
การประกันคุณภาพฯ
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
March 31, 2014
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมกุหลาบควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ (24 มี.ค. 57)
   
สาขาวิชาเคมีเคมีประยุกต์ จัดโครงการสัมมณาเชิงปฏิบัติการเคมีไฟฟ้า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 (5 ก.พ. 57)
   
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชุมปลูกป่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 (25 ม.ค. 57)
   
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชุม เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ณ อ. พร้าว จ.เชียงใหม่ (20 ม.ค. 57)
   
สาขาวิชาเคมีจัดโครงการ Chem camp ครั้งที่ 15 "เคมีกับอาชญวิทยา" วันที่ 6 - 8 ธ.ค. 56 (12 ธ.ค. 56)
   
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแข่งขันกีฬาเคมี 3 สถาบัน ครั้งที่ 10 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่) (Tripple bond games) วันที่ 2 พ.ย. 56 (11 พ.ย. 56)
   
โครงการดูงานภาคอุตสาหกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 21- 25 ต.ค. 56 (28 ต.ค. 56)
   
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน จัดโครงการการถ่ายทอดการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 56 (4 ก.ค. 56)
   
สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาเคมีประยุกต์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน จัดงานทำบุญ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 56 (3 ก.ค. 56)
   
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาความรู้สู่น้องมัธยม ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 56 ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (12 มิ.ย. 56)
   
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโนร่วมปฐมนิเทศก์ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 56 (11 มิ.ย. 56)
   
ปฐมนิเทศก์นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2556 (10 มิ.ย. 56)
   
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ จัดงานต้อนรับและแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2554-2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 (25 ก.พ. 56)
   
นักศึกษาสาขาวิชาเคมีจัดกิจกรรมสานรัก ส่งพี่ เคมีปี 4 (บายเนียร์ 2013) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 (20 ก.พ. 56)
   
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ร่วมจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ โดยจัดงานวันเด็ก ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านสนามกีฬา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2556 (18 มกราคม 56)
   
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเคมีกับอาชญวิทยา ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2555 (12 ธ.ค. 55)
   
กีฬาเคมีสัมพันธ์ครั้งที่ 9 "9th Trpple bond games" วันเสาร์ ที่ 10 พ.ย. 55 (17 พ.ย. 55)
   
หลักสูตรเคมี เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ และเคมีประยุกต์ เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน วันที่ 21 ก.ค. 55 ณ วัดแม่แก้ดน้อย ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (26 ก.ค. 55)
   
โครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการทำบุญ และไหว้ครู ประจำปี 2555) เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 55 (30 มิ.ย. 55)
   
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025" ระหว่างวันที่ 8 -9 มิ.ย. 55 ณ ห้องห้องประชุมแคทรียา ควีนสิริกิต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (11 มิ.ย. 55)
   
การอบรม “วิชาเคมี” ในโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 2 มิ.ย. 55 – 4 มิ.ย. 55 ณ ห้อง 2311 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี แม่โจ้ (6 มิ.ย. 55)
   
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรเคมีประยุกต์ จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาความรู้ สู่น้องมัธยม ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 55 (31 พ.ค. 55)
   
โครงการนิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2555 (29 เม.ย. 55)
   
บัณฑิตและมหาบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 55 (29 ก.พ. 55)
   
งานเลี้ยงต้อนรับพี่บัณฑิต และมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 55 (29 ก.พ.55)
   
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พานักศึกษาวิชาเคมีชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 เข้าเยิ่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 9-10 ก.พ. 55 (18 ก.พ. 55)
   
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเคมีไฟฟ้าและการจัดการห้องปฏิบัติการ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 19-20 มกราคม 2555 (23 ม.ค. 55)
   
งาน Freshy ปี 2554 Chemistry Sparking วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 (28 ธ.ค. 54)
   
ฉลอง 15 ปี เคมี แม่โจ้ (15Th  Anniversary Chemistry MJU) วันเสาร์ที่  10  ธันวาคม  2554 (17 ธ.ค. 54)
   
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“เคมีกับอาชญวิทยา  ครั้งที่ 13 ” ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2554 (8 ธ.ค. 54)
   
กีฬาเคมีสัมพันธ์ครั้งที่8 "8th Trpple bond games" (12 พ.ย. 54)
   
งานทำบุญ สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 (16 มิ.ย. 54)
   
การอบรมครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตรระดับกลาง สาขาเคมี ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2554 (18 พ.ค. 54)
   
การนิเทศก์นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน 25-29 เมษายน 2554 (1 พ.ค. 54)
   
งานต้อนรับพี่บัณฑิต และงานรับปริญญาประจำปีการศึกษา 2553 (17-19 ก.พ. 54)
   
การประชุมวิชาการด้านเคมี ในงาน The 9th S&T conference 2011 (4 ก.พ. 54)
   
สาขาวิชาเคมี เข้าร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 (13 ม.ค. 54)
   
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ออกค่ายงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (7-9 ม.ค. 54)
   
กิจกรรมเฟรชชี่ต้องรับน้องปี 1 ของสาขาวิชาเคมี ประจำปี 2553 (11 ธ.ค. 53)
   
กิจกรรมเคมีกับอาชญวิทยาครั้งที่ 12 (12th Chem camp) (19-20 พ.ย. 53)
   
งานกีฬา TRIPPLE BOND GAME ครั้งที่ 7 (6 พ.ย.53)
   
นักศึกษาสาขาวิชาเคมีรุ่นที่ 12 ดูงาน ภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2553 (26-30 ต.ค. 53)
   
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 เขตภาคเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของสาขาวิชาเคมี (18 ส.ค. 53)
   
 
โครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการทำบุญ ประจำปี 2553) (24 มิ.ย. 53)
   
ปฐมนิเทศก์ ผูกแขน น้องใหม่สาขาวิชาเคมีปี 1-2553 (31 พ.ค. 53)
   
การอบรม "Master Teacher Program" (3-12 พ.ค. 53)
   
โครงการนิเทศก์นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี 53 (26 เม.ย. - 2 พ.ค. 53)
   
วันซ้อมใหญ่วันรับปริญญาสาขาเคมี ปี 52 (17 ก.พ. 53)
   
งานเลี้ยงรับพี่บัณฑิตสาขาเคมี ปี 52 (15 ก.พ. 53)
   
งานบายเนียร์รุ่นพี่สาขาเคมี ปี 4-53 (6 ก.พ. 53)
   
งานประชุมวิชาการ Sci &Tech ครั้งที่ 8 (5 ก.พ. 53)
   
งานอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของสาขาเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ (20-21 ม.ค. 53)
   
เคมแคมป์ ครั้งที่ 11 "เคมีกับอาชญวิทยา" 20-22 พ.ย. 52
   
โครงการดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.แมโจ้ (26-31 ต.ค.52) ภาพชุดที่ 2
   
โครงการดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.แมโจ้ (26-31 ต.ค.52) ภาพชุดที่ 1
   

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาเคมี ณ โรงเรียนพระหฤทัย จ.เชียงใหม่ (16 ก.ย. 52)

   

ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 ตอน เปิดโลกวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น (12 ก.ย. 52)

   

นักเรียน ม.5 รร.พระหฤทัย ดูงาน แนะนำหลักสูตร และร่วมเล่นกิจกรรม กับนักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 4 (11 ก.ย. 52)

   
Maejo Open Day ประจำปีการศึกษา 2552 (7 ก.ย. 52)
   
กิจกรรมไหว้ครู ภาควิชาเคมี ประจำปี 2552 (26 มิ.ย. 52)
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th
 
 
 
 
 
ราคาน้ำมันและแก๊สวันนี้
พยากรณ์อากาศวันนี้