หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
การประกันคุณภาพฯ
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
June 12, 2013
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 

  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาความรู้สู่น้องมัธยม ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 56 ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (12 มิ.ย. 56)
  คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge