หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
June 9, 2012
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 

เครื่องมือวิเคราะห์

  เครื่องมือวิเคราะห์ (บางส่วน)
 

1. Voltammeter (Metrohm model VA 747, Metrohm, Switzerland)

 

   
 

2. Conductometer (Metrohm model 712, Metrohm, Switzerland)

 
   
 

3. Coulometer (Metrohm model KF 684, Metrohm, Switzerland)

 
   
 

4. Amperometric Detector (Metrohm model VA 791, Metrohm, Switzerland)

 
   
 

5. pH Meter (Metrohm model 713, Metrohm, Switzerland)

 
   
 

6. Electrochemical Analyzer (CHI 1230A, CH Instruments, USA)

 
   
  7. pH Meter (Denver model 250, Denver, England)
 
   
  8. Expandable Ion Analyzer (ORION model EA 940, Thermo, USA)
 
   
  9. pH Meter (ORION model 410A+, Thermo, U.S.A.)
 
   
 

10. GC system (Agillent model 7890 A, Agillent, Germany)

 
   
  11. GC system (Agillent model 6890 A, Agillent, Germany)
 
   
  12. Fourier Transform Infrared Spectrometer (PerkinElmer model Spectrum RX I, PerkinElmer, England)
 
   
  13. Differential Scanning Calorimeter (PerkinElmer model PYRIS Diamond DSC, PerkinElmer, England)
 
   
  14. Ballistic Bomb Calorimeter (UK)
 
   
  15. Magnetic Susceptibility Balance (Sherwood Scientific, USA)
 
   
  16. Mercury Analyzer Cold Vapor (Buck model 400 A, Buck Scientific, USA)
 
   
 

17. HPLC (Agillent model 1100 series, Agillent, Germany)

 
   
  18. UV-Vis Spectrophotmeter (Hitachi model U-2001, Hitachi, Japan)
 
   
  19. Luminescence Spectrometer (PerkinElmer model LS 50B, PerkinElmer, England)
 
   
  20. UV-Vis Spectrophotmeter (Hitachi model U-2900, Hitachi, Japan)
 
   
  21. Atomic Absorption Spectrometer (PerkinElmer model AAnalyst 80, PerkinElmer, England)
 
   
  22. Flame Photometer (PerkinElmer model PFP7 & PFP7/C, PerkinElmer, England)
 
 
 
 
 
 
 
ราคาน้ำมันและแก๊สวันนี้