ชื่อ-สกุล:
นายดิเรก คำเกลี้ยง
ตำแหน่ง:
พนักงานขับรถ
สังกัด:
งานบริหารและธุรการ
เบอร์โทร:
053-875299
คู่มือการดูแลรักษา: การดูแลรักษารถ.PDF

 

ประเภท:
รถตู้
ยี่ห้อ:
โตโยต้า
หมายเลขทะเบียน:
ชม - นง  2609
ความจุ:
13 คน
ประเภท:
รถบรรทุก 6 ล้อ
ยี่ห้อ:
HINO
หมายเลขทะเบียน:
40-0544
ความจุ:
40 คน