ข่าวประกวดราคา
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน ต.ค.- ธ.ค. 2561  1/7/2019 2:11:50 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 10 เครื่อง  1/7/2019 2:06:38 PM
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนธันวาคม 2561)   1/2/2019 2:25:03 PM
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนพฤศจิกายน 2561)   12/13/2018 2:50:45 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์  11/30/2018 3:29:21 PM
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11/19/2018 2:22:14 PM
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดตั้งโต๊ะ)  11/19/2018 2:20:35 PM
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนตุลาคม 2561)  11/7/2018 5:21:12 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน  11/6/2018 4:59:19 PM
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน (ฺBomb Malorimeter) จำนวน 1 เครื่อง  10/25/2018 9:54:50 AM