ข่าวประกวดราคา
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนพฤศจิกายน 2561)   12/13/2018 2:50:45 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์  11/30/2018 3:29:21 PM
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11/19/2018 2:22:14 PM
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดตั้งโต๊ะ)  11/19/2018 2:20:35 PM
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนตุลาคม 2561)  11/7/2018 5:21:12 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน  11/6/2018 4:59:19 PM
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน (ฺBomb Malorimeter) จำนวน 1 เครื่อง  10/25/2018 9:54:50 AM
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครุภัณฑ์เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน Bomb Malorimeter จำนวน 1 เครื่อง  10/25/2018 9:52:04 AM
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องวัดการเลี้ยงเบนรังสีเอกซ์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง  10/25/2018 9:50:39 AM
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งภายใต้ความดันต่ำและอุณภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง  10/17/2018 1:38:02 PM