ข่าวประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว  3/26/2019 3:41:17 PM
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 101 รายการ...  3/18/2019 9:54:33 PM
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้เสนอประมูลราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการสาธิตพร้อมกำหนดการสาธิต  3/11/2019 1:42:14 PM
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว...  2/27/2019 4:21:00 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ดูดควัน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2/6/2019 10:07:15 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 82 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2/6/2019 10:06:30 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ  1/8/2019 12:18:50 PM
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน ต.ค.- ธ.ค. 2561  1/7/2019 2:11:50 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 10 เครื่อง  1/7/2019 2:06:38 PM
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนธันวาคม 2561)   1/2/2019 2:25:03 PM