ข่าวประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2  4/5/2021 10:47:20 AM
คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะขายพัสดุของชำรุดหมดสภาพใช้การไม่ได้ หรือหมดความจำเป็นใช้ในหน่วยงาน จำนวน 53 รายการ...  3/15/2021 5:20:26 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ (1.ชุดทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์,2.ชุดทดสอบอเนกประสงค์)  12/14/2020 1:58:43 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบความละเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11/26/2020 2:40:06 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการวัดรายละเอียดของผิวชิ้นงาน กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม  11/25/2020 4:00:14 PM
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ (ชุดทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์,ชุดทดสอบอเนกประสงค์)  11/24/2020 10:17:57 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฎภาคที่รองรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  11/17/2020 11:53:20 AM
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเตาเผาแบบท่อสุญญากาศ (ครั้งที่2)  11/16/2020 2:37:39 PM
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ (1.ชุดทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์/2.ชุดทดสอบอเนกประสงค์)  11/16/2020 2:04:43 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ (1.ชุดศึกษากระบวนการสกัดในระบบของแข็ง-ของเหลว,2.ชุดเตาเผาความร้อนสูง)  11/13/2020 4:13:03 PM