ข่าวประกวดราคา
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นแบบเปลวไฟ (Flame Atomic Absorption Spectrometer; AAS)   6/19/2019 3:03:18 PM
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นแบบเปลวไฟ (Flame Atomic Absorption Spectrometer; AAS))  6/11/2019 5:04:55 PM
ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารถสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  5/3/2019 4:58:26 PM
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2  5/3/2019 4:45:51 PM
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว  3/26/2019 3:41:17 PM
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 101 รายการ...  3/18/2019 9:54:33 PM
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้เสนอประมูลราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการสาธิตพร้อมกำหนดการสาธิต  3/11/2019 1:42:14 PM
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว...  2/27/2019 4:21:00 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ดูดควัน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2/6/2019 10:07:15 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 82 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2/6/2019 10:06:30 AM