ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าย่านพิโค/จ่ายแรงดันไฟฟ้า(Picoammeter/Voltage Source,เครื่องแหล่งจ่ายและวัดค่าทางไฟฟ้าความแม่นยำสูง)  2/20/2020 6:27:59 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (วงเงิน 1,871,600.00 บาท)  2/20/2020 5:20:52 PM
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์และทดสอบทางสิ่งทอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2/19/2020 7:40:34 PM
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ มจ.(วท.)10/2563  2/18/2020 4:50:38 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง-แมสสเปคโตรมิเตอร์ (LCMS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  2/18/2020 4:46:13 PM
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ มจ.(วท.)8/2563  2/17/2020 6:59:20 PM
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 1,188,700.00 บาท (ครั้งที่ 2)  2/17/2020 2:30:45 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (วงเงิน 1,279,000.00 บาท)  2/13/2020 11:14:46 AM
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ (1,585,000 บาท)  2/12/2020 10:49:33 AM
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ  2/11/2020 2:33:23 PM