ข่าวประกวดราคา
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  6/15/2018 5:22:28 PM
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนพฤษภาคม 2561)   6/1/2018 4:36:03 PM
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน(โครงการพิเศษ)  5/31/2018 9:12:33 AM
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 112 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5/15/2018 5:45:25 PM
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 34 รายการด้วยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5/9/2018 10:35:54 AM
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - เมษายน 2561  5/7/2018 10:40:09 AM
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 112 รายการ  5/2/2018 5:19:02 PM
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนเมษายน 2561)  5/1/2018 1:21:51 PM
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 34 รายการ  4/27/2018 4:03:09 PM
รายการวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 34 รายการ  4/27/2018 3:41:19 PM