ข่าวประกวดราคา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมชนิดละเอียด (Nanodrop)  10/14/2021 7:13:39 PM
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพเจล จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2  10/14/2021 6:50:16 PM
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าของฉนวน (Four Point Probe) ครั้งที่ 2  10/14/2021 6:45:29 PM
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าของฉนวน (Four Point Probe) จำนวน 1 เครื่อง  10/12/2021 10:52:27 AM
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพเจล จำนวน 1 ชุด  10/12/2021 10:47:13 AM
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวทท์ระบบสแกนความยาวคลื่น จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2   10/11/2021 4:19:29 PM
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าของฉนวน (Four Point Probe) จำนวน 1 เครื่อง  10/11/2021 4:12:43 PM
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2564)  10/8/2021 7:50:20 PM
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดควบคุมสภาวะในอาหารเหลว (ครั้งที่ 2)  10/8/2021 5:52:11 PM
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพเจล จำนวน 1 ชุด  10/8/2021 5:10:48 PM