ข่าวประกวดราคา
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ (แบบเหมารวม) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561  8/2/2018 10:11:39 AM
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนกรกฎาคม 2561)   8/1/2018 4:27:11 PM
ยกเลิก ประกาศจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมแผนการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว  7/26/2018 11:58:29 AM
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมพัฒนาโปรแกรมคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุ  7/25/2018 10:31:50 AM
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เครื่องวัดการดูดกลืนแสง)  7/18/2018 1:51:29 PM
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมแผนการดูแลผู้อายุในระยะยาว  7/12/2018 2:39:42 PM
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุ จำนวน 1 ระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  7/12/2018 2:38:24 PM
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการประมูลเช่าพื้นที่ขายของ(แบบเหมารวม)ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561   7/12/2018 10:28:35 AM
ร่างข้อกำหนด ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาโปรแกรมแผนการดูแลผู้อายุในระยะยาว จำนวน 1 รายการ  7/6/2018 2:24:19 PM
ร่างข้อกำหนด ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาโปรแกรมคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุ จำนวน 1 รายการ  7/6/2018 2:22:55 PM