ข่าวประกวดราคา
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งภายใต้ความดันต่ำและอุณภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง  10/17/2018 1:38:02 PM
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด(FT-IR) จำนวน 1 เครื่อง   10/17/2018 1:36:59 PM
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10/8/2018 11:47:48 PM
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน (Bormb Malorimeter) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10/8/2018 11:44:53 PM
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง  10/8/2018 11:38:40 PM
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน (Bomb Malorimeter) จำนวน 1 เครื่อง  10/8/2018 11:32:13 PM
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิ.ย. - ก.ย. 2561  10/2/2018 3:45:20 PM
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งภายใต้ความดันต่ำและอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  10/1/2018 3:34:54 PM
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด (FT-IR) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  10/1/2018 3:33:45 PM
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อครุภันฑ์เครื่องทำแห้งภายใต้ความดันต่ำและอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง  10/1/2018 3:13:32 PM