ข่าวประกวดราคา
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9/10/2019 9:13:40 PM
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร  9/6/2019 5:48:20 PM
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เมษายน - มิถุนายน 2562)  7/24/2019 10:20:00 AM
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3  7/5/2019 4:47:13 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นแบบเปลวไฟ (Flame Atomic Absorption Spectrometer; AAS)   6/28/2019 4:13:33 PM
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นแบบเปลวไฟ (Flame Atomic Absorption Spectrometer; AAS)   6/19/2019 3:03:18 PM
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นแบบเปลวไฟ (Flame Atomic Absorption Spectrometer; AAS))  6/11/2019 5:04:55 PM
ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารถสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  5/3/2019 4:58:26 PM
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2  5/3/2019 4:45:51 PM
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว  3/26/2019 3:41:17 PM