ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นแบบเปลวไฟ (Flame Atomic Absorption Spectrometer; AAS)  
วันที่ลงประกาศ: 6/19/2019 3:03:18 PM  เข้าชมแล้ว: 15 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นแบบเปลวไฟ (Flame Atomic Absorption Spectrometer; AAS))  
วันที่ลงประกาศ: 6/11/2019 5:04:55 PM  เข้าชมแล้ว: 14 ครั้ง
ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารถสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
วันที่ลงประกาศ: 5/3/2019 4:58:26 PM  เข้าชมแล้ว: 23 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2  
วันที่ลงประกาศ: 5/3/2019 4:45:51 PM  เข้าชมแล้ว: 17 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว  
วันที่ลงประกาศ: 3/26/2019 3:41:17 PM  เข้าชมแล้ว: 13 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 101 รายการ...  
วันที่ลงประกาศ: 3/18/2019 9:54:33 PM  เข้าชมแล้ว: 81 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม
วารสารแม่โจ้วิทยาศาสตร์และ
     วิศวกรรมศาสตร์