รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 746 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 1)  
วันที่ลงประกาศ: 22/10/2558 11:30:36  เข้าชมแล้ว: 80 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานเอนกประสงค์ อาคาร 60 ปี รายละเอียด...  
วันที่ลงประกาศ: 13/10/2558 18:31:26  เข้าชมแล้ว: 56 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯจำนวน 3 หลัง  
วันที่ลงประกาศ: 8/10/2558 14:30:05  เข้าชมแล้ว: 28 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ความประพฤติเรียบร้อย มีความตั้งใจเรียน...ดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบสมัคร...  
วันที่ลงประกาศ: 1/9/2558 15:50:35  เข้าชมแล้ว: 109 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตรวจเช็คการลงเวลาทำงานบุคลากร
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม