ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2  
วันที่ลงประกาศ: 4/5/2021 10:47:20 AM  เข้าชมแล้ว: 6 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะขายพัสดุของชำรุดหมดสภาพใช้การไม่ได้ หรือหมดความจำเป็นใช้ในหน่วยงาน จำนวน 53 รายการ...  
วันที่ลงประกาศ: 3/15/2021 5:20:26 PM  เข้าชมแล้ว: 18 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ (1.ชุดทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์,2.ชุดทดสอบอเนกประสงค์)  
วันที่ลงประกาศ: 12/14/2020 1:58:43 PM  เข้าชมแล้ว: 36 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบความละเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 11/26/2020 2:40:06 PM  เข้าชมแล้ว: 26 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการวัดรายละเอียดของผิวชิ้นงาน กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม  
วันที่ลงประกาศ: 11/25/2020 4:00:14 PM  เข้าชมแล้ว: 24 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ (ชุดทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์,ชุดทดสอบอเนกประสงค์)  
วันที่ลงประกาศ: 11/24/2020 10:17:57 AM  เข้าชมแล้ว: 19 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม
วารสารแม่โจ้วิทยาศาสตร์และ
     วิศวกรรมศาสตร์