คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะขายพัสดุของชำรุด หมดสภาพใช้การไม่ได้หรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 106 รายการ...  
วันที่ลงประกาศ: 5/17/2016 2:07:43 PM  เข้าชมแล้ว: 16 ครั้ง
แนวทางการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา เฉพาะภาษาอังกฤษ  
วันที่ลงประกาศ: 5/11/2016 3:28:08 PM  เข้าชมแล้ว: 6 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ 162  
วันที่ลงประกาศ: 5/2/2016 10:15:39 AM  เข้าชมแล้ว: 21 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค(เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
วันที่ลงประกาศ: 4/26/2016 2:56:04 PM  เข้าชมแล้ว: 56 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 614 วุฒิปริญญาโท-เอก ทางด้านสถิติหรือสถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถิติหรือสถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง...  
วันที่ลงประกาศ: 3/9/2016 10:42:43 AM  เข้าชมแล้ว: 105 ครั้ง
ปฏิทินการเสนอหลักสูตร ปี พ.ศ. 2559  
วันที่ลงประกาศ: 2/25/2016 7:58:47 PM  เข้าชมแล้ว: 57 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตรวจเช็คการลงเวลาทำงานบุคลากร
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม