ตารางสอบกลางภาค(เพิ่มเติม)ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
วันที่ลงประกาศ: 9/22/2016 11:54:11 AM  เข้าชมแล้ว: 30 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 150 สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์  
วันที่ลงประกาศ: 9/12/2016 3:37:14 PM  เข้าชมแล้ว: 49 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร  
วันที่ลงประกาศ: 9/9/2016 3:49:24 PM  เข้าชมแล้ว: 50 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ดังรายการแนบ..  
วันที่ลงประกาศ: 9/6/2016 10:06:58 AM  เข้าชมแล้ว: 97 ครั้ง
รับสมัครงาน ตำแหน่ง คนงานเกษตร ประจำหน่วยปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
วันที่ลงประกาศ: 7/26/2016 4:45:58 PM  เข้าชมแล้ว: 64 ครั้ง
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42)  
วันที่ลงประกาศ: 6/20/2016 9:34:46 AM  เข้าชมแล้ว: 85 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตรวจเช็คการลงเวลาทำงานบุคลากร
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม