รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
วันที่ลงประกาศ: 9/2/2559 16:08:11  เข้าชมแล้ว: 7 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที 150  
วันที่ลงประกาศ: 9/2/2559 16:07:43  เข้าชมแล้ว: 9 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตรวจเช็คการลงเวลาทำงานบุคลากร
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม