ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนพฤศจิกายน 2561)  
วันที่ลงประกาศ: 12/13/2018 2:50:45 PM  เข้าชมแล้ว: 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์  
วันที่ลงประกาศ: 11/30/2018 3:29:21 PM  เข้าชมแล้ว: 10 ครั้ง
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 11/19/2018 2:22:14 PM  เข้าชมแล้ว: 19 ครั้ง
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดตั้งโต๊ะ)  
วันที่ลงประกาศ: 11/19/2018 2:20:35 PM  เข้าชมแล้ว: 9 ครั้ง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนตุลาคม 2561)  
วันที่ลงประกาศ: 11/7/2018 5:21:12 PM  เข้าชมแล้ว: 11 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน  
วันที่ลงประกาศ: 11/6/2018 4:59:19 PM  เข้าชมแล้ว: 7 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม
วารสารแม่โจ้วิทยาศาสตร์และ
     วิศวกรรมศาสตร์