ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งภายใต้ความดันต่ำและอุณภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง  
วันที่ลงประกาศ: 10/17/2018 1:38:02 PM  เข้าชมแล้ว: 4 ครั้ง
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด(FT-IR) จำนวน 1 เครื่อง  
วันที่ลงประกาศ: 10/17/2018 1:36:59 PM  เข้าชมแล้ว: 4 ครั้ง
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 10/8/2018 11:47:48 PM  เข้าชมแล้ว: 12 ครั้ง
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน (Bormb Malorimeter) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 10/8/2018 11:44:53 PM  เข้าชมแล้ว: 7 ครั้ง
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง  
วันที่ลงประกาศ: 10/8/2018 11:38:40 PM  เข้าชมแล้ว: 4 ครั้ง
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน (Bomb Malorimeter) จำนวน 1 เครื่อง  
วันที่ลงประกาศ: 10/8/2018 11:32:13 PM  เข้าชมแล้ว: 2 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม
วารสารแม่โจ้วิทยาศาสตร์และ
     วิศวกรรมศาสตร์