ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 101 รายการ...  
วันที่ลงประกาศ: 3/18/2019 9:54:33 PM  เข้าชมแล้ว: 32 ครั้ง
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้เสนอประมูลราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการสาธิตพร้อมกำหนดการสาธิต  
วันที่ลงประกาศ: 3/11/2019 1:42:14 PM  เข้าชมแล้ว: 16 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค(เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
วันที่ลงประกาศ: 3/5/2019 4:15:47 PM  เข้าชมแล้ว: 105 ครั้ง
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว...  
วันที่ลงประกาศ: 2/27/2019 4:21:00 PM  เข้าชมแล้ว: 31 ครั้ง
ตารางสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)  
วันที่ลงประกาศ: 2/6/2019 1:23:22 PM  เข้าชมแล้ว: 24 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ดูดควัน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
วันที่ลงประกาศ: 2/6/2019 10:07:15 AM  เข้าชมแล้ว: 20 ครั้ง
 
 
Work Schedule Dean
Course Syllabus
Atrs&Culture
Meeting Reports