ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมชนิดละเอียด (Nanodrop)  
วันที่ลงประกาศ: 10/14/2021 7:13:39 PM  เข้าชมแล้ว: 5 ครั้ง
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพเจล จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2  
วันที่ลงประกาศ: 10/14/2021 6:50:16 PM  เข้าชมแล้ว: 2 ครั้ง
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าของฉนวน (Four Point Probe) ครั้งที่ 2  
วันที่ลงประกาศ: 10/14/2021 6:45:29 PM  เข้าชมแล้ว: 20 ครั้ง
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าของฉนวน (Four Point Probe) จำนวน 1 เครื่อง  
วันที่ลงประกาศ: 10/12/2021 10:52:27 AM  เข้าชมแล้ว: 10 ครั้ง
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพเจล จำนวน 1 ชุด  
วันที่ลงประกาศ: 10/12/2021 10:47:13 AM  เข้าชมแล้ว: 9 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวทท์ระบบสแกนความยาวคลื่น จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2  
วันที่ลงประกาศ: 10/11/2021 4:19:29 PM  เข้าชมแล้ว: 8 ครั้ง
 
 
Work Schedule Dean
Course Syllabus
Atrs&Culture
Meeting Reports