ตารางสอบกลางภาค(เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
วันที่ลงประกาศ: 8/16/2018 9:27:49 AM  เข้าชมแล้ว: 19 ครั้ง
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ (แบบเหมารวม) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561  
วันที่ลงประกาศ: 8/2/2018 10:11:39 AM  เข้าชมแล้ว: 49 ครั้ง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนกรกฎาคม 2561)  
วันที่ลงประกาศ: 8/1/2018 4:27:11 PM  เข้าชมแล้ว: 17 ครั้ง
ยกเลิก ประกาศจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมแผนการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว  
วันที่ลงประกาศ: 7/26/2018 11:58:29 AM  เข้าชมแล้ว: 5 ครั้ง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมพัฒนาโปรแกรมคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุ  
วันที่ลงประกาศ: 7/25/2018 10:31:50 AM  เข้าชมแล้ว: 10 ครั้ง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เครื่องวัดการดูดกลืนแสง)  
วันที่ลงประกาศ: 7/18/2018 1:51:29 PM  เข้าชมแล้ว: 25 ครั้ง
 
 
Work Schedule Dean
Course Syllabus
Atrs&Culture
Meeting Reports