ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ (1.ชุดทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์,2.ชุดทดสอบอเนกประสงค์)  
วันที่ลงประกาศ: 12/14/2020 1:58:43 PM  เข้าชมแล้ว: 22 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบความละเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 11/26/2020 2:40:06 PM  เข้าชมแล้ว: 22 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการวัดรายละเอียดของผิวชิ้นงาน กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม  
วันที่ลงประกาศ: 11/25/2020 4:00:14 PM  เข้าชมแล้ว: 20 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ (ชุดทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์,ชุดทดสอบอเนกประสงค์)  
วันที่ลงประกาศ: 11/24/2020 10:17:57 AM  เข้าชมแล้ว: 19 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฎภาคที่รองรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  
วันที่ลงประกาศ: 11/17/2020 11:53:20 AM  เข้าชมแล้ว: 22 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเตาเผาแบบท่อสุญญากาศ (ครั้งที่2)  
วันที่ลงประกาศ: 11/16/2020 2:37:39 PM  เข้าชมแล้ว: 13 ครั้ง
 
 
Work Schedule Dean
Course Syllabus
Atrs&Culture
Meeting Reports