ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 /2556...
วันที่ลงประกาศ: 5/21/2013 8:54:54 AM  เข้าชมแล้ว: 65  ครั้ง
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556...
วันที่ลงประกาศ: 4/30/2013 10:42:35 AM  เข้าชมแล้ว: 24  ครั้ง
ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดสื่อดิจิตอลสร้างสรรค์...
วันที่ลงประกาศ: 4/25/2013 3:04:31 PM  เข้าชมแล้ว: 50  ครั้ง
บริษัทบางกอกรับเบอร์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษา เป็นจำนวนมาก...
วันที่ลงประกาศ: 4/23/2013 9:55:29 AM  เข้าชมแล้ว: 87  ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้างและพี่เลี้ยงเด็กพิการ...
วันที่ลงประกาศ: 4/23/2013 9:50:53 AM  เข้าชมแล้ว: 59  ครั้ง
มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/อาสาสมัคร:ผู้ช่วยโครงงานทางด้านสังคม...
วันที่ลงประกาศ: 4/23/2013 9:19:46 AM  เข้าชมแล้ว: 47  ครั้ง
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกสาขา ...
วันที่ลงประกาศ: 3/23/2013 2:29:04 PM  เข้าชมแล้ว: 38  ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้(เพิ่มเติม)...
วันที่ลงประกาศ: 3/23/2013 2:23:28 PM  เข้าชมแล้ว: 18  ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. เชียงใหม่...
วันที่ลงประกาศ: 3/12/2013 3:42:46 PM  เข้าชมแล้ว: 106  ครั้ง
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการ บริษัทจำลอง (True Dummy Company) ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาส สัมผัส เรียนรู้ แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ผ่านกระบวนการบริหารจัดการบริษัทจำลอง ...
วันที่ลงประกาศ: 2/27/2013 1:51:05 PM  เข้าชมแล้ว: 143  ครั้ง
ประกาศการรับสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556...
วันที่ลงประกาศ: 2/21/2013 9:43:45 AM  เข้าชมแล้ว: 22  ครั้ง
บริษัท PIXXOR เปิดรับสมัคร นิสิต-นักศึกษา เข้ารับการฝึกงานภาคปฏิบัติ ...
วันที่ลงประกาศ: 2/21/2013 9:02:51 AM  เข้าชมแล้ว: 131  ครั้ง
แจ้งมาตรการขั้นเด็ดขาดสำหรับนักศึกษาและบุคลากรผู้ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ...
วันที่ลงประกาศ: 2/21/2013 9:02:33 AM  เข้าชมแล้ว: 30  ครั้ง
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศและงานนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2555...
วันที่ลงประกาศ: 2/4/2013 8:35:03 AM  เข้าชมแล้ว: 22  ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่กำลังหางาน เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานประจำปี 2556 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จัหวัดเชียงใหม่...
วันที่ลงประกาศ: 1/11/2013 4:26:08 PM  เข้าชมแล้ว: 20  ครั้ง
ข่าวประสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา รหัส 53 หลักสูตร 4-5 ปี นักศึกษา รหัส 55 เฉพาะหลักสูตร 2 ปี เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ. "ชำระหนี้ ทำได้ ง่ายนิดเดียว" ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคม ฯ อาคารอำนวยยศสุข ...
วันที่ลงประกาศ: 1/8/2013 1:28:30 PM  เข้าชมแล้ว: 21  ครั้ง
รายชื่อบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ยังไม่ได้กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554...
วันที่ลงประกาศ: 1/5/2013 11:48:47 PM  เข้าชมแล้ว: 72  ครั้ง
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รับสมัครผู้รับทุนในโครงการ ระดับปริญญาโท และเอก...
วันที่ลงประกาศ: 1/4/2013 9:22:50 AM  เข้าชมแล้ว: 36  ครั้ง
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 (เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้...
วันที่ลงประกาศ: 12/17/2012 2:11:09 PM  เข้าชมแล้ว: 31  ครั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึษาระดับปริญญาโท...
วันที่ลงประกาศ: 12/17/2012 9:21:22 AM  เข้าชมแล้ว: 306  ครั้ง
ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ CPRAM Smart Job & Smart People ในหัวข้อ "เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ"...
วันที่ลงประกาศ: 11/22/2012 2:45:43 PM  เข้าชมแล้ว: 34  ครั้ง
ขอเขิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course ปีที่ 5 หนทางสู่ความสำเร็จในการ"ปรับตัวเตรียมใจ "ฝึก" อย่างไรให้ได้งาน"...
วันที่ลงประกาศ: 11/21/2012 2:23:49 PM  เข้าชมแล้ว: 37  ครั้ง
เชิญร่วมงาน ACC-BA นัดพบแรงงาน ประจำปี 55 ณ ลานกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
วันที่ลงประกาศ: 11/20/2012 9:10:47 AM  เข้าชมแล้ว: 42  ครั้ง
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเว็บดีไซต์อาเซียน...
วันที่ลงประกาศ: 11/19/2012 9:00:04 AM  เข้าชมแล้ว: 22  ครั้ง
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ...
วันที่ลงประกาศ: 11/19/2012 8:55:39 AM  เข้าชมแล้ว: 38  ครั้ง
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนคุณทรัพย์...
วันที่ลงประกาศ: 11/19/2012 8:52:50 AM  เข้าชมแล้ว: 73  ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2556...
วันที่ลงประกาศ: 11/13/2012 1:58:36 PM  เข้าชมแล้ว: 30  ครั้ง
ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา (V-Cheer) ครั้งที่ 7 ...
วันที่ลงประกาศ: 11/9/2012 9:48:58 AM  เข้าชมแล้ว: 89  ครั้ง
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายในโครงการ "วิตามินธรรมะ"...
วันที่ลงประกาศ: 11/9/2012 9:44:59 AM  เข้าชมแล้ว: 34  ครั้ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ...
วันที่ลงประกาศ: 11/9/2012 9:40:47 AM  เข้าชมแล้ว: 20  ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...
วันที่ลงประกาศ: 11/9/2012 9:38:14 AM  เข้าชมแล้ว: 27  ครั้ง
บริษัท ซันสวีท จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา...
วันที่ลงประกาศ: 11/7/2012 4:10:53 PM  เข้าชมแล้ว: 444  ครั้ง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครนักศึกษาทุน ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556...
วันที่ลงประกาศ: 10/29/2012 9:12:55 AM  เข้าชมแล้ว: 41  ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาการพัฒนาสหกิจศึกษาอาเซียนและงานนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555...
วันที่ลงประกาศ: 10/16/2012 9:43:29 AM  เข้าชมแล้ว: 15  ครั้ง
ประกาศ รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา/นายกสโมสรนักศึกษา/สมาชิกสามัญสภานักศึกษา และวันเวลาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง...
วันที่ลงประกาศ: 10/15/2012 10:24:33 AM  เข้าชมแล้ว: 23  ครั้ง
บริษัท อาซีฟา จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตตู้สวิทต์บอร์ด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ...
วันที่ลงประกาศ: 10/11/2012 11:54:08 AM  เข้าชมแล้ว: 186  ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติครู เป็นการถ่ายทอดมุมมองความประทับใจที่มีต่อครูผ่านเลนส์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูผู้ทุ่มเทและเสียสละ...
วันที่ลงประกาศ: 10/11/2012 11:52:16 AM  เข้าชมแล้ว: 37  ครั้ง
บริษัท อดามัส อโกรโนมิ จำกัด รับสมัครตำแหน่งงานว่าง...
วันที่ลงประกาศ: 10/11/2012 11:51:56 AM  เข้าชมแล้ว: 199  ครั้ง
แจ้งสถานที่ฝึกงานสหกิจศึกษาประเทศกัมพูชา...
วันที่ลงประกาศ: 10/8/2012 8:58:24 AM  เข้าชมแล้ว: 166  ครั้ง
สถาบันสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (A.U.A) จังหวัดเชียงใหม่ กำลังเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา...
วันที่ลงประกาศ: 10/8/2012 8:57:24 AM  เข้าชมแล้ว: 49  ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 (เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้...
วันที่ลงประกาศ: 10/4/2012 9:18:51 AM  เข้าชมแล้ว: 50  ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2556...
วันที่ลงประกาศ: 10/2/2012 4:01:14 PM  เข้าชมแล้ว: 42  ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ...
วันที่ลงประกาศ: 10/2/2012 4:00:55 PM  เข้าชมแล้ว: 111  ครั้ง
บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดูแลโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์การเกษตรต้องการรับสมัครโปรแกรมเมอร์ จำนวน 20 อัตรา...
วันที่ลงประกาศ: 9/26/2012 8:20:35 AM  เข้าชมแล้ว: 61  ครั้ง
ศูนย์วิจัยและจัดการคุณภาพอากาศ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่งธุรการและการเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง ...
วันที่ลงประกาศ: 9/26/2012 8:20:15 AM  เข้าชมแล้ว: 122  ครั้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 1)...
วันที่ลงประกาศ: 9/20/2012 4:14:48 PM  เข้าชมแล้ว: 118  ครั้ง
ขอเชิญร่วมการเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 7-2555 ...
วันที่ลงประกาศ: 9/20/2012 4:08:55 PM  เข้าชมแล้ว: 42  ครั้ง
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "การดูแลห้องปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนของขีวิตและเครื่องมือ" ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30 - 16.30 ณ โรงแรมเชียงใหม่เกรนด์วิว ...
วันที่ลงประกาศ: 9/20/2012 4:05:46 PM  เข้าชมแล้ว: 40  ครั้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในคณะ จำนวน 1 อัตรา ...
วันที่ลงประกาศ: 9/20/2012 3:56:38 PM  เข้าชมแล้ว: 84  ครั้ง
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธี ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ จะจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์"...
วันที่ลงประกาศ: 8/30/2012 4:33:44 PM  เข้าชมแล้ว: 149  ครั้ง
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการ "Siam center design forward" Spy U-Fashion contest 2012"...
วันที่ลงประกาศ: 8/30/2012 3:01:57 PM  เข้าชมแล้ว: 19  ครั้ง
บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 แก่นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 และ 3 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ จำนวน 85 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ...
วันที่ลงประกาศ: 8/29/2012 9:20:20 AM  เข้าชมแล้ว: 29  ครั้ง
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมเวทีเสวนารณรงค์จริยธรรมทางการสื่อสารในยุคดิจิทัล ในวันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2555 ...
วันที่ลงประกาศ: 8/27/2012 1:49:28 PM  เข้าชมแล้ว: 27  ครั้ง
เชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ RD Camp Season 5 เพื่อส่งเสริมความรู้และความรับผิดชอบแก่นิสิต นักศึกษา ให้ีจิตสำนึกที่เป็นผลเมืองดีของสังคม ...
วันที่ลงประกาศ: 8/23/2012 2:42:23 PM  เข้าชมแล้ว: 44  ครั้ง
เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ ในโครงการแลกเปลี่ยน (ทำงานและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน) ในประเทศสหรัญอเมริกา...
วันที่ลงประกาศ: 8/23/2012 2:42:05 PM  เข้าชมแล้ว: 40  ครั้ง
สำนักการลุูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน ได้จัดโครงการส่งผ่านจินตนาการด้วยภาพวาด "อนาคตประเทศไทยที่ไฝ่ฝัน" เพื่อให้เยาวชนได้ถ่ายทอดแนวคิดทัศนคติ และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสและส่งเสริมการใช้ทักษะวิชาชีพในงานด้านศิลปะของเยาวชนไทย...
วันที่ลงประกาศ: 8/23/2012 2:41:41 PM  เข้าชมแล้ว: 24  ครั้ง
ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2555...
วันที่ลงประกาศ: 8/23/2012 2:41:09 PM  เข้าชมแล้ว: 46  ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิัับัติการ เรื่อง นวัตกรรมเกมและสถานการณ์จำลองบนโลกเสมือนจริง 3 มิติ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์...
วันที่ลงประกาศ: 8/23/2012 2:40:52 PM  เข้าชมแล้ว: 58  ครั้ง
กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะจัดโครงการประเมิินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลช่ออินทนิล ในวันที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศิขรินทน์ ชั้น 3 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ ...
วันที่ลงประกาศ: 8/14/2012 3:49:16 PM  เข้าชมแล้ว: 33  ครั้ง
โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกงานในแผนกต่างๆ ...
วันที่ลงประกาศ: 8/14/2012 3:48:54 PM  เข้าชมแล้ว: 373  ครั้ง
งานจัดหางาน กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "เตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคคลิกภาพนักศึกษาสู่โลกอาชีพ" ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 ...
วันที่ลงประกาศ: 8/10/2012 6:02:39 PM  เข้าชมแล้ว: 28  ครั้ง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์...
วันที่ลงประกาศ: 8/7/2012 11:35:10 AM  เข้าชมแล้ว: 26  ครั้ง
กรมชลประทานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 13 อัตตรา ...
วันที่ลงประกาศ: 8/1/2012 5:06:49 PM  เข้าชมแล้ว: 19  ครั้ง
บริษัท เวียงช้างคำ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง...
วันที่ลงประกาศ: 7/31/2012 4:49:48 PM  เข้าชมแล้ว: 16  ครั้ง
การเสนอชื่อนักศึกษาเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน และฝึกงานในลักษณะสหกิจศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)...
วันที่ลงประกาศ: 7/31/2012 11:54:48 AM  เข้าชมแล้ว: 273  ครั้ง
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและแผนธุรกิจ" ...
วันที่ลงประกาศ: 7/26/2012 10:38:26 AM  เข้าชมแล้ว: 45  ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้นักศึกษางดทำกิจกรรมในช่วงระหว่างการสอบวัดผลการศึกษา ...
วันที่ลงประกาศ: 7/25/2012 10:44:36 AM  เข้าชมแล้ว: 33  ครั้ง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2555 (Young Thai Science Ambassador Award 2012,YTSA)...
วันที่ลงประกาศ: 7/17/2012 4:33:19 PM  เข้าชมแล้ว: 50  ครั้ง
บริษัท ออลเทค ขอเชิญผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก(ไม่จำกัดสาขา) เข้าร่วมโครงการ Altech Graduate Program เพื่อเข้า่ร่วมอบรม ณ ต่างประเทศ...
วันที่ลงประกาศ: 7/17/2012 4:25:45 PM  เข้าชมแล้ว: 32  ครั้ง
บริษัทยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการนักศึกษาเข้าฝึกงาน...
วันที่ลงประกาศ: 7/17/2012 4:14:10 PM  เข้าชมแล้ว: 481  ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันกีฬา MAEJO INVITATION ประจำปี 2555...
วันที่ลงประกาศ: 7/12/2012 1:55:57 PM  เข้าชมแล้ว: 24  ครั้ง
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์ ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2555...
วันที่ลงประกาศ: 7/12/2012 1:51:29 PM  เข้าชมแล้ว: 29  ครั้ง
บริษัทไทยออยล์ และวิทยาลัยปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมี เชิญน้องๆเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานวัตกรรมด้านพลังงาน ...
วันที่ลงประกาศ: 7/11/2012 9:44:03 AM  เข้าชมแล้ว: 28  ครั้ง
เชิญน้องๆ นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ Samsung SMART TV App contest ซึ่งเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ทางด้านแอพพลิเคชั่นเพื่อนำไปพัฒนาต่อ...
วันที่ลงประกาศ: 7/11/2012 9:33:21 AM  เข้าชมแล้ว: 39  ครั้ง
แจ้งรายชื่อผู้ที่สมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยและเวลาการสอบสัมภาษณ์...
วันที่ลงประกาศ: 7/11/2012 9:17:08 AM  เข้าชมแล้ว: 30  ครั้ง
บริษัท ไฮฟาย คอนซัลท์ดิ้ง จำกัด (กรุงเทพมหานคร) ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานและฝึกงาน...
วันที่ลงประกาศ: 7/10/2012 11:24:42 AM  เข้าชมแล้ว: 281  ครั้ง
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถติดตามได้ที่นี่...
วันที่ลงประกาศ: 7/6/2012 8:29:52 AM  เข้าชมแล้ว: 39  ครั้ง
กำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน ICT สำหรับนักศึกษารหัส 55 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2555...
วันที่ลงประกาศ: 7/5/2012 4:23:43 PM  เข้าชมแล้ว: 23  ครั้ง
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก เข้าร่วมโครงการประชุมเสนอผมลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ...
วันที่ลงประกาศ: 7/5/2012 4:23:18 PM  เข้าชมแล้ว: 29  ครั้ง
เชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "สหกิจศึกษา พบผู้ประกอบการ ปีที่ 2"...
วันที่ลงประกาศ: 7/5/2012 4:22:52 PM  เข้าชมแล้ว: 40  ครั้ง
ตำแหน่งงานสำหรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555...
วันที่ลงประกาศ: 7/5/2012 4:13:30 PM  เข้าชมแล้ว: 234  ครั้ง