หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
เคมีเวบบอร์ด
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
June 29, 2015
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: อ.ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
  Name :: Dr.Surasak Kuimalee
  ตำแหน่ง :: อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วท.ด. วัสดุศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สาขาที่สอน:: เคมีเชิงฟิสิกส์
  โทรศัพท์ :: (053)873529
  E -Mail :: skuimalee@gmail.com
 

  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
  1/57
คม260 รูปแบบการเขียนแผนการทดลองและรายงาน_CH2601-2557_edited (18 ส.ค. 57)
  course syllabus CH260_1-2557_edited (18 ส.ค. 57)
  Course description_CH260_1-2557_edited (18 ส.ค. 57)
  Chem Equilibrium_01 (4 ก.ย. 57)
  Chem Equilibrium_02 (4 ก.ย. 57)
  Thermodynamics_01 (4 ก.ย. 57)
  Thermodynamics_01-2 (4 ก.ย. 57)
  Thermodynamics_02 (4 ก.ย. 57)
  Thermodynamics_03 (4 ก.ย. 57)
  Thermodynamics_04 (4 ก.ย. 57)
  Thermodynamics_05 (4 ก.ย. 57)
  Thermodynamics_06 (4 ก.ย. 57)
คม761 Colloid and Surface_01 (4 ก.ย. 57)
  Colloid and Surface_01-2 (4 ก.ย. 57)
  Colloid and Surface_02 (4 ก.ย. 57)
  Colloid and Surface_03 (4 ก.ย. 57)
  Colloid and Surface_04 (4 ก.ย. 57)
  Colloid and Surface_05 (4 ก.ย. 57)
  Colloid and Surface_06 (4 ก.ย. 57)
  Colloid and Surface_07 (4 ก.ย. 57)
   
  รางวัลที่ได้รับ ::
  1. Thai Parkerizing Best Paper Award 2010 (Researcher), 4th Thailand Metallurgy Conference, 17-19 November, 2010, Nakhonratchasima, Thailand.
 

2. Best Oral Presentation Award 2010, The 27th Annual Conference of The Microscopy Society of Thailand 2010, 20-22 January, 2010, Surat Thani, Thailand.

   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ :: (รอข้อมูล)
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ :: (รอข้อมูล)
   
  ผลงานการตีพิมพ์ ::
  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
 
 1. Narin Taokaenchan, Tanin Tangkuaram, Pusit Pookmanee, Sirirat Phaisansuthichol, Surasak Kuimalee, Sakchai Satienperakul. Enhanced electrogenerated chemiluminescence 1 of tris(2,2′-bipyridyl)ruthenium(II) system by L-cysteine-capped CdTe quantum dots and its application for the determination of nitrofuran antibiotics. Biosensors and Bioelectronics. 2015, vol.66. pp. 231-237. Impact factor 6.451.
 2. Abhishek Lahiri, Rui Wen, Surasak Kuimalee, Anirban Chowdhury, Shin-ichiro Kobayashi, Lisheng Zhang, Peijie Wang and Yan Fang “Photo-Assisted Control of Gold and Silver Nanostructures on Silicon and Its SERRS Effect”, Journal of Physics D: Applied Physics, 2013, 46, 275303. Impact factor : รอข้อมูล
 3. Abhishek Lahiri, Rui Wen, Surasak Kuimalee, Shin-ichiro Kobayashi and Hyonkook Park “One-step Growth of Needle and Dendritic Gold Nanostructures on Silicon for Surface Enhanced Raman Scattering”, Cryst. Eng. Comm., 2012, 14, 1241-1246. Impact factor : รอข้อมูล
 4. Surasak Kuimalee, John Pearce and Torranin Chairuangsri (2011) “Formation of Precipitated Phase in a Cast Duplex Stainless Steel”, Metal Casting and Technologies, 2011, 57, 42-46. Impact factor : รอข้อมูล
 5. Surasak Kuimalee, John T. H. Pearce, Torranin Chairuangsri. Isothermal Phase Transformation Sequence in Fe-22wt%Cr-3.2wt%Mo-6.2wt%Ni-0.037wt%C Cast Duplex Stainless Steel. Chiang Mai Journal of Science, 2011, 38(1), 47-55. Impact factor : 0.046
 6. Surasak Kuimalee, Torranin Chairuangsri, John T.H. Pearce, David V. Edmonds, Andrew P. Brown and Rik M.D. Brydson, (2010) “Quantitative analysis of a complex metal carbide formed during furnace cooling of cast duplex stainless steel using EELS and EDS in TEM”, Micron, 2010, 41, 423-429. Impact factor : 1.649
   
  =Local journal=
 
 1. Surasak Kuimalee, Torranin Chairuangsri, John T.H. Pearce, David V. Edmonds, Andrew P. Brown, Gareth Vaughan and Rik M.D. Brydson, “Micro-analysis of a Complex Metal Carbide in furnace-cooled Cast Duplex Stainless Steel by TEM-EELS and EDS”, 8th Japanese-Polish Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, Oral Presentation, 6-8 September, 2010, Kyoto, Japan, 6-08.
 2. Surasak Kuimalee, Torranin Chairuangsri, John T.H. Pearce, David V. Edmonds, Rik M.D. Brydson, Andrew P. BROWN, “Microstructural Study of 22%wtCr-0.037wt%C Cast Duplex stainless Steel”, International Conference on Materials for Advanced Technologies 2009 and International Union of Materials Research societies-International Conference in Asia 2009, Poster Presentation, 28 June-3 July, 2009, Singapore, 20.
 3. Surasak Kuimalee, John T.H. Pearce and Torranin Chairuangsri,Electron Microscopy and Convergent Beam Electron Diffraction of Phases in Isothermally Heat-Treated Cast Fe-22wt%Cr-3.2wt%Mo-6.2wt%Ni-0.037wt%C Duplex Stainless Steel”, The 28th Annual Conference the Microscopy Society of Thailand 2011, Oral Presentation, 5-7 January, 2011, Chang Rai, Thailand, 21-22.
 4. Surasak Kuimalee, John T.H. Pearce and Torranin Chairuangsri, “Influence of Isothermal Heat Treatment on Transformation Sequence of Secondary Phases in Cast Duplex Stainless Steel”, 4th Thailand Metallurgy Conference, Oral Presentation, 17-19 November, 2010, Nakhonratchasima, Thailand, 40.
 5. Surasak Kuimalee, John T.H. PEARCE and Torranin Chairuangsri, “Electron Microscopy Study of Phases Isothermally Transformed in Cast Duplex stainless Steel”, The 27th Annual Conference of The Microscopy Society of Thailand 2010, Oral Presentation, 20-22 January, 2010, Surat Thani, Thailand, 26-27.
 6. S. Kuimalee, T. Chairuangsri and J.T.H. Pearce, “Microstructural Study of 22wt%Cr-0.037wt%C Cast Duplex Stainless Steel” The 25th Annual Conference the Microscopy Society of Thailand 2008, Poster Presentation, 9-11 January, 2008, Phitsanulok, Thailand, 181-182.
 7. S. Kuimalee, T. Chairuangsri and N.Poolthong, “Microstructure of Gray Cast Iron Prepared from Semi-Solid Casting Process by a Sloping Cooling Plate Method”, The 17th Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, Poster Presentation, 29-30 October, 2007, Chiang Mai, Thailand, CD-MEP2_1.
 8. S. Kuimalee, T. Chairuangsri, B. Vetayanugul and R. Tongsri, “Microstructure of Sintered Stainless Steel Prepared from 304L and 410L Powders”, The 24th Annual Conference the Microscopy Society of Thailand 2007, Poster Presentaion, 14-16 February, 2007,  Bangkok, Thailand, 293.
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th