หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
July 4, 2011
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :: นางพิมพร  มะโนชัย
  Name :: Mrs. Pimporn Manochai
  ตำแหน่ง :: ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
  ขั้น :: ชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (สุขศึกษา) - สหวิทยาลัยล้านนาเชียงใหม่
  สาขาที่รับผิดชอบ :: ชีวเคมี
  โทรศัพท์ :: (053)873528
  E -Mail :: --
   
  ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ ::
  -
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th