หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
March 27, 2010
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  การรับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอกและระดับปริญญาเอก รอบเพิ่มเติม
การรับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอกและระดับปริญญาเอกโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)ระยะ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม) ระยะเวลาการสมัคร 2 พฤศจิกายน  - 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 ณ งานการศึกษา/งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ที่ผู้สมัครสังกัด จำนวน 107 ทุน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ติดต่อออฟฟิศภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (053-873544-5)
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th