หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
March 27, 2010
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  ภาควิชาเคมีขอเชิญร่วมงาน“ เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ”20 กรกฎาคม 2550
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์จะได้มีการจัดทำโครงการ “ เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ” เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 15 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2550 นั้น ทางภาควิชาเคมี ได้เสนอเข้ารวมโครงการ
“ เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ” โดยทางภาควิชาเคมีจะทำการจัด บู๊ตนิทรรศการ ดังนี้
- ส่วนแนะนำภาควิชาภาควิชาเคมี
- ส่วนของการแสดงงานวิจัย
o การตรวจสอบคราบเลือดจากวัตถุพยาน โดย อ.ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
o สวนสมุนไพร โดย ผศ.ดร.พรพรรณ รัตนนาคินทร์
o ผลไม้นำไฟฟ้า โดย ดร.ธาินินทร์ แตงกวารัมย์
o จริงหรือไม่ที่... โดย อ.กัญญา บุตรราช
o การชุบทอง โดย อ.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
o สบู่สมุนไพร โดย อ.ดร.อุทุมพร ทองอินทร์
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th