หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
March 27, 2010
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าวันที่ 23 มิถุนายน 2550 กับภาคเคมี ณ ธรรมสถานอุทยานแก้วกลางดอย บ้านเเม่แอบ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ด้วยทางภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับแม่โจ้ มีความประสงค์จัดหาทุนการศึกษาแก่เยาวชนบนยอดดอย ผู้ยากไร้และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธที่ดีแก่นิสิตนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันโอกาสและรอยยิ้ม อันเป็นเส้นทางสู่ความสว่างแด่เด็กชาวเขา ดังนั้นทางภาควิชาเคมี จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพผ้าป่า เพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปเป็นทุนการศึกษาและซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เยาวชนบนยอดดอย ที่ยังรอคอยความช่วยเหลือจากทุกท่าน
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2550
06.00 น. เดินทางจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
09.30 น. เดินทางถึงธรรมะอุทยานแก้วกลางดอย บ้านแม่แอบ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
10.00 น. ปฏิบัติธรรม
10.30 น. พิธีอาราธนาศีล ถวายสังฆทาน และพิธีทอดผ้าป่า
11.20 น. ถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์
13.00 น. สันทนาการกับน้องๆชาวเขา
15.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
18.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th