หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
March 27, 2010
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  ขอเชิญร่วมทำบุญประจำปีภาควิชาเคมี 2552
ด้วยภาควิชาเคมี    คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมกับ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 - 4  มีความประสงค์จะจัดโครงการทำบุญภาควิชาเคมี  ประจำปี 2552  ในวันพุธที่ 24  มิถุนายน 2552  เวลา 10.09 – 12.00 น.   ณ ห้องบรรยายบัณฑิต อาคารเรียนรวมทางวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีของชาติ

กำหนดการโครงการทำบุญภาควิชาเคมี ประจำปี 2552
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552
เวลา 10.09 น. เริ่มพิธีทำบุญทางศาสนา
เวลา 11.00 น. เลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์
เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างบุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 – 4
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th