เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิด สายด่วนคณบดี ขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าวหรือแจ้ง
ปัญหาที่เกิดขึ้น ในด้านต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่านได้โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง
โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงคณบดีเพียงผู้เดียว และคณบดีจะส่งคำตอบไปยัง e-mail  ที่ท่าน
ได้ให้ไว้ จึงขอความกรุณาท่านปฎิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

               1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
               2. ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคลคลอื่น
               3. ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย
               4.ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตก แยกในคณะฯ

                              
             ** ผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความที่เห็นว่าไม่เหมาะสมออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า  **