ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง-แมสสเปคโตรมิเตอร์ (LCMS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  
วันที่ลงประกาศ: 1/24/2020 10:22:17 AM  เข้าชมแล้ว: 3 ครั้ง
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ  
วันที่ลงประกาศ: 1/24/2020 10:16:51 AM  เข้าชมแล้ว: 3 ครั้ง
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่น จำนวน 1 เครื่อง  
วันที่ลงประกาศ: 1/24/2020 10:05:08 AM  เข้าชมแล้ว: 4 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)  
วันที่ลงประกาศ: 1/16/2020 3:09:14 PM  เข้าชมแล้ว: 6 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2562)  
วันที่ลงประกาศ: 1/16/2020 3:03:27 PM  เข้าชมแล้ว: 3 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
วันที่ลงประกาศ: 1/15/2020 9:38:44 AM  เข้าชมแล้ว: 12 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม
วารสารแม่โจ้วิทยาศาสตร์และ
     วิศวกรรมศาสตร์