ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  
วันที่ลงประกาศ: 6/15/2018 5:22:28 PM  เข้าชมแล้ว: 3 ครั้ง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนพฤษภาคม 2561)  
วันที่ลงประกาศ: 6/1/2018 4:36:03 PM  เข้าชมแล้ว: 8 ครั้ง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน(โครงการพิเศษ)  
วันที่ลงประกาศ: 5/31/2018 9:12:33 AM  เข้าชมแล้ว: 18 ครั้ง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 112 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 5/15/2018 5:45:25 PM  เข้าชมแล้ว: 13 ครั้ง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 34 รายการด้วยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 5/9/2018 10:35:54 AM  เข้าชมแล้ว: 14 ครั้ง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - เมษายน 2561  
วันที่ลงประกาศ: 5/7/2018 10:40:09 AM  เข้าชมแล้ว: 16 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม
วารสารแม่โจ้วิทยาศาสตร์และ
     วิศวกรรมศาสตร์