ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  
วันที่ลงประกาศ: 10/22/2019 5:31:29 PM  เข้าชมแล้ว: 19 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนักส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 10/21/2019 4:19:56 PM  เข้าชมแล้ว: 9 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค(เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
วันที่ลงประกาศ: 10/17/2019 10:28:43 AM  เข้าชมแล้ว: 163 ครั้ง
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 10/7/2019 4:23:58 PM  เข้าชมแล้ว: 11 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4  
วันที่ลงประกาศ: 10/2/2019 7:01:47 PM  เข้าชมแล้ว: 9 ครั้ง
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2562)  
วันที่ลงประกาศ: 10/2/2019 11:16:42 AM  เข้าชมแล้ว: 16 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม
วารสารแม่โจ้วิทยาศาสตร์และ
     วิศวกรรมศาสตร์