ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าย่านพิโค/จ่ายแรงดันไฟฟ้า(Picoammeter/Voltage Source,เครื่องแหล่งจ่ายและวัดค่าทางไฟฟ้าความแม่นยำสูง)  
วันที่ลงประกาศ: 2/20/2020 6:27:59 PM  เข้าชมแล้ว: 3 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (วงเงิน 1,871,600.00 บาท)  
วันที่ลงประกาศ: 2/20/2020 5:20:52 PM  เข้าชมแล้ว: 4 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์และทดสอบทางสิ่งทอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 2/19/2020 7:40:34 PM  เข้าชมแล้ว: 4 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ มจ.(วท.)10/2563  
วันที่ลงประกาศ: 2/18/2020 4:50:38 PM  เข้าชมแล้ว: 8 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง-แมสสเปคโตรมิเตอร์ (LCMS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  
วันที่ลงประกาศ: 2/18/2020 4:46:13 PM  เข้าชมแล้ว: 4 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ มจ.(วท.)9/2563  
วันที่ลงประกาศ: 2/17/2020 7:00:12 PM  เข้าชมแล้ว: 8 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม
วารสารแม่โจ้วิทยาศาสตร์และ
     วิศวกรรมศาสตร์