ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 9/10/2019 9:13:40 PM  เข้าชมแล้ว: 7 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร  
วันที่ลงประกาศ: 9/6/2019 5:48:20 PM  เข้าชมแล้ว: 8 ครั้ง
ตารางสอบกลางภาค 1/62 (เพิ่มเติม)  
วันที่ลงประกาศ: 8/25/2019 7:58:22 PM  เข้าชมแล้ว: 37 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เมษายน - มิถุนายน 2562)  
วันที่ลงประกาศ: 7/24/2019 10:20:00 AM  เข้าชมแล้ว: 37 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3  
วันที่ลงประกาศ: 7/5/2019 4:47:13 PM  เข้าชมแล้ว: 12 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นแบบเปลวไฟ (Flame Atomic Absorption Spectrometer; AAS)  
วันที่ลงประกาศ: 6/28/2019 4:13:33 PM  เข้าชมแล้ว: 32 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม
วารสารแม่โจ้วิทยาศาสตร์และ
     วิศวกรรมศาสตร์