ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าของฉนวน (Four Point Probe) จำนวน 1 เครื่อง  
วันที่ลงประกาศ: 9/27/2021 7:04:03 PM  เข้าชมแล้ว: 2 ครั้ง
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมชนิดละเอียด (Nanodrop) จำนวน 1 เครื่อง  
วันที่ลงประกาศ: 9/27/2021 7:01:31 PM  เข้าชมแล้ว: 1 ครั้ง
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพเจล จำนวน 1 ชุด  
วันที่ลงประกาศ: 9/27/2021 6:58:01 PM  เข้าชมแล้ว: 2 ครั้ง
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดควบคุมสภาวะในอาหารเหลว จำนวน 1 เครื่อง  
วันที่ลงประกาศ: 9/27/2021 6:56:31 PM  เข้าชมแล้ว: 2 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างภายใต้สภาวะกรดและความร้อนสูง คลี่นไมโครเวฟ (Microwave Digestion) พร้อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 เครื่อง  
วันที่ลงประกาศ: 9/22/2021 3:48:39 PM  เข้าชมแล้ว: 11 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวทท์ระบบสแกนความยาวคลื่น จำนวน 1 เครื่อง  
วันที่ลงประกาศ: 9/22/2021 3:47:59 PM  เข้าชมแล้ว: 4 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม
วารสารแม่โจ้วิทยาศาสตร์และ
     วิศวกรรมศาสตร์