ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 67 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 1/12/2018 3:51:46 PM  เข้าชมแล้ว: 13 ครั้ง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 161 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  
วันที่ลงประกาศ: 1/11/2018 4:52:33 PM  เข้าชมแล้ว: 13 ครั้ง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 161 รายการ) ครั้งที่ 2  
วันที่ลงประกาศ: 1/11/2018 4:51:02 PM  เข้าชมแล้ว: 4 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 161 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 1/11/2018 4:47:46 PM  เข้าชมแล้ว: 9 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 67 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 12/29/2017 3:03:37 PM  เข้าชมแล้ว: 25 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 161 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 12/28/2017 9:51:01 PM  เข้าชมแล้ว: 26 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม