มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ Research Unit คณะวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร) จำนวน 26 รายการ  
วันที่ลงประกาศ: 9/27/2017 6:02:50 PM  เข้าชมแล้ว: 68 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค(เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
วันที่ลงประกาศ: 9/27/2017 10:34:47 AM  เข้าชมแล้ว: 71 ครั้ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัรฑ์ Research Unit คณะวิทยาศาสตร์ (ด้านการปรับปรงพันธุ์ข้าว) จำนวน 10 รายการ  
วันที่ลงประกาศ: 9/21/2017 12:10:29 PM  เข้าชมแล้ว: 42 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารฯ จำนวน 3 หลัง..รายละเอียด  
วันที่ลงประกาศ: 8/23/2017 11:43:24 AM  เข้าชมแล้ว: 29 ครั้ง
ตารางสอบกลางภาค(เพิ่มเติม) ประจำภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
วันที่ลงประกาศ: 7/24/2017 1:37:20 PM  เข้าชมแล้ว: 122 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 147 สังกัดงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
วันที่ลงประกาศ: 7/14/2017 3:39:32 PM  เข้าชมแล้ว: 66 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตรวจเช็คการลงเวลาทำงานบุคลากร
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม