ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2  
วันที่ลงประกาศ: 4/13/2020 5:29:30 PM  เข้าชมแล้ว: 12 ครั้ง
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวิดิโอไมโครสโคปฯ มจ.(วท.) 26/2563  
วันที่ลงประกาศ: 4/13/2020 5:27:32 PM  เข้าชมแล้ว: 4 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องวิดิโอไมโครสโคปในระบบดิจิตอลพร้อมชุดถ่ายภาพฯ  
วันที่ลงประกาศ: 4/13/2020 5:25:45 PM  เข้าชมแล้ว: 4 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (หลักสูตรสายวิทยาศาสตร์)  
วันที่ลงประกาศ: 4/10/2020 12:20:03 PM  เข้าชมแล้ว: 3 ครั้ง
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 4/2/2020 4:02:04 PM  เข้าชมแล้ว: 7 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 4/2/2020 4:00:30 PM  เข้าชมแล้ว: 3 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม
วารสารแม่โจ้วิทยาศาสตร์และ
     วิศวกรรมศาสตร์